Hội nghị “Kỷ niệm 15 năm khoa Hiếm Muộn _ Bệnh viện Hùng Vương”

Chiều ngày 01/11/2019, bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức Hội nghị “Kỷ niệm 15 năm khoa Hiếm Muộn _ Bệnh viện Hùng Vương”

Qua nhiều năm cùng đồng hành với BV Hùng Vương, với một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, Intesco hân hạnh tham dự và là một trong những nhà tài trợ chính của Hội Nghị.