Quy trình cắt kẽ

Cắt kẽ: quy trình quan trọng để đạt được kết quả lý tưởng

Cắt kẽ trên lâm sàng

Dụng cụ cắt kẽ

Cách thực hiện

Cắt kẽ với chuyển động xoay để giữ hình dáng ban đầu của răng

Kiểm tra khoảng trống giữa hai điểm tiếp xúc của răng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *