Niềng răng invitech cho người lớn

1.Chen chúc

2.Khe thưa

3.Trường hợp nong rộng cung răng

4.Trường hợp nong rộng cung răng (2)

5.Trường hợp hẹp cung hàm

6.Đánh lún (Trường hợp cắn sâu)

7.Làm trồi (Trường hợp cắn hở)

Làm trồi (Trường hợp cắn hở)

8.Hoàn thiện và tinh chỉnh

9.Trường hợp nhổ răng

10.Khay chứa thuốc tẩy trắng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *