Lịch làm việc của Bác sĩ Việt Úc

[tt_timetable event=’bs-nguyen-manh-phu,bs-bui-hoai-nam,bs-le-thi-hai-van,bs-nguyen-thi-cam-voc’ filter_style=’tabs’ time_format=’H:i’]