Hàm duy trì

Hàm duy trì

Khay duy trì INVITECH là cần thiết sau điều trị chỉnh nha INVITECH. Khay phải đeo vào mỗi đêm ( lúc ngủ ) trong một năm đầu tiên, cách mỗi tối ( lúc ngủ ) trong năm thứ hai. Sau hai năm, khay duy trì INVITECH chỉ cần đeo một lần một tuần vào lúc ngủ là có thể duy trì kết quả sau điều trị. Khay nên được thay mỗi ba tháng để đảm bảo hình thể và vệ sinh răng miệng.

Ham-duy-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *