Bác sỹ nha khoa

Bs. Phan Thị Hoài

– Tốt nghiệp chuyên khoa Răng Hàm Mặt đại học Y Hà Nội.

– Bác sĩ nha khoa tổng quát – phục hình răng – thiết kế nụ cười.