BẢNG GIÁ IMPLANT- CẤY RĂNG – TRỒNG RĂNG

[accordion collapsible=”true” closed_bg=”accent1″ title_color=”accent8″]
[pane title=”I . PHẪU THUẬT ĐẶT TRỤ IMPLANT” background_image=””]

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI BẢO HÀNH
Nền hàm hybrid Cr-Co USD 850
Thanh nối Implant USD 750
Phẫu thuật implant tức thì ngay sau khi nhổ răng +3.000.000Đ
Phẫu thuật đặt trụ implant Osstem – Korea 15.000.000Đ 10 năm
Phẫu thuật đặt trụ implant Dentium – Korea 15,000,000Đ 10 năm
Phẫu thuật đặt trụ implant Dentium – USA 18,000,000Đ 10 năm
Phẫu thuật đặt trụ implant Tekka – France 20,000,000Đ  50 năm
Phẫu thuật đặt trụ implant Biohorizon – USA 20,000,000Đ
Phẫu thuật đặt trụ implant Nobel Replace – USA 22,500,000Đ  50 năm
Phẫu thuật đặt trụ implant Nobel Active – USA 28,000,000Đ  10 năm
Phẫu thuật đặt trụ implant Straumann SLA – Swiss USD 1,500  10 năm
Phẫu thuật đặt trụ implant Straumann SLA Active – Swiss USD 1,800 50 năm
Phẫu thuật đặt trụ mini implant Dentium – Korea USD 400

[/pane]

[pane title=”II. PHẪU THUẬT XƯƠNG” background_image=””]

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI BẢO HÀNH
Phẫu thuật nâng xoang kín – 1 răng USD 200
Phẫu thuật nâng xoang hở – 1 xoang USD 850
Phẫu thuật ghép xương GBR, Xương Bio-Oss- USA – 1 răng USD 800
Phẫu thuật ghép xương GBR, Xương Osteon – Korea – 1 răng USD 500
Phẫu thuật ghép xương Block, Xương Bio-Oss- USA – 1 răng USD 1,000
Phẫu thuật ghép xương Block, Xương Osteon – Korea – 1 răng USD 700
Phẫu thuật tạo hình nướu quanh Implant USD 150
Phẫu thuật ghép mô liên kết USD 500
Phẫu thuật lấy trụ implant cũ USD 150

[/pane]

[pane title=”III. PHỤC HÌNH TRÊN IMLPANT ” background_image=””]

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI BẢO HÀNH
Magnetic Abutment – Dentium USD 250
Ball Abutment – Dentium USD 220
Screw Abutment – Dentium USD 220
Angle Abutment – Dentium USD 250
Straight Abutment – Dentium USD 220
Customize Titanium Abutment – Dentium USD 300
Customize Zirconia Abutment – Dentium USD 350
Ball Abutment – Bio Denta USD 280
Screw Abutment – Bio Denta USD 280
Angle Abutment – Bio Denta USD 280
Straight Abutment – Bio Denta USD 250
Customize Titanium Abutment – Bio Denta USD 350
Customize Zirconia Abutment – Bio Denta USD 400
Locator Abutment – Straumann/Nobel USD 480
Screw Abutment – Straumann/Nobel USD 480
Angle Abutment – Straumann/Nobel USD 420
Straight Abutment – Straumann/Nobel USD 380
Customize Titanium Abutment – Straumann/Nobel USD 450
Customize Zirconia Abutment – Straumann/Nobel USD 500

[/pane]
[/accordion]

[column width=”1/1″ last=”true” title=”CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN TRỒNG RĂNG IMPLANT” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[blog layout=”normal” column=”2″ count=”4″ show_content=”false” nopaging=”false” cat=”15″ posts=””]

[/blog]

[/column]