BẢNG GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG

Tên dịch vụ Chi phí khuyến mại
Tẩy trắng tại nhà 1,500,000
Tẩy trắng răng 2 hàm tại phòng khám 1 lần bằng Beyon (Mỹ) 2,500,000
Tẩy trắng răng 2 hàm tại phòng khám 1 lần bằng BleachBright (Mỹ) 3,000,000
Tẩy trắng răng 2 hàm tại phòng khám 1 lần bằng Công nghệ Zoom (Mỹ) 4,500,000
Tẩy trắng răng phối hợp tại phòng khám và duy trì tại nhà 4,500,000
Tẩy trắng răng từ bên trong – với Răng bị chết tuỷ bị đổi mầu 800,000

[column width=”1/1″ last=”true” title=”CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN TẨY TRẮNG RĂNG” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[blog layout=”normal” column=”2″ count=”3″ show_content=”false” nopaging=”false” cat=”14″ posts=””]

[/blog]

[/column]