BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI
Nhổ răng sữa vô cảm bằng bôi tê hay Xịt tê 30,000
Nhổ răng sữa vô cảm bằng  sử dụng tê tiêm 50,000
Nhổ răng vĩnh viễn bằng phương pháp thông thường 300,000 – 500,000
Nhổ răng vĩnh viễn khó bằng phẫu thuật 500,000 – 1,500,000
Nhổ răng vĩnh viễn bằng phương pháp không sang chấn (siêu âm ) 1,00,000 – 2,000,000
Nhổ răng khôn bằng phương pháp thông thường 1,000,000
Nhổ răng khôn bằng phương pháp phẫu thuật 2,000,000
Nhổ răng khôn bằng phương pháp không sang chấn 3,000,000
Nhổ răng ngầm 1,000,000 – 3,000,000

[column width=”1/1″ last=”true” title=”CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN NHỔ RĂNG” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[blog layout=”normal” column=”2″ count=”4″ show_content=”false” nopaging=”false” cat=”16,665,691,510″ posts=””]

[/blog]

[/column]