BẢNG GIÁ LẤY CAO RĂNG – PHẪU THUẬT NHA CHU

[accordion collapsible=”true” closed_bg=”accent1″ title_color=”accent8″]
[pane title=”LẤY CAO RĂNG” background_image=””]

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI
Cạo vôi răng cho người lớn mức độ 1 100,000
Cạo vôi răng cho người lớn mức độ 2 150,000
Cạo vôi răng cho người lớn mức độ 3 200,000
Cạo vôi răng cho trẻ em 100,000
Cạo vết dính tuỳ mức độ ( BN hút thuốc lá) 500,000 – 1,000,000
Cạo vôi và xử lý bề mặt chân răng trên 3 răng (mỗi phần tư hàm) 900,000
Cạo vôi và xử lý bề mặt chân răng 1- 3 răng 500,000
Bôi fluor, có đánh bóng răng, trẻ em 300,000
Bôi fluor, có đánh bóng răng, người lớn 400,000
Nạo túi nha chu, mỗi răng 300,000

[/pane]

[pane title=”PHẪU THUẬT NHA CHU” background_image=””]

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI
Phẫu thuật nha chu ghép mô liên kết/ 1 răng 2,500,000
Phẫu thuật nha chu ghép nướu/ 1 răng 3,200,000
Phẫu thuật nha chu làm dài thân 1 – 2 răng 1,800,000
Phẫu thuật nha chu làm dài thân răng 3- 4 răng 3,200,000
Phẫu thuật nha chu làm dài thân răng trên 4 răng (một phần tư hàm) 4,000,000
Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ một vùng 2,500,000
Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ toàn hàm 4,200,000
Phẫu thuật cắt phanh môi, phanh lưỡi 1,200,000
Phẫu thuật cắt bỏ mô quá sản mỗi cung hàm bằng Laser 2,500,000
Phẫu thuật cắt bỏ mô quá sản toàn hàm 4,500,000
Phẫu thuật nha chu cắt/ tạo hình lợi/1 răng 500,000
Phẫu thuật nha chu lật vạt, xử lý mặt gốc răng – 1 răng ban đầu 1,500,000
Phẫu thuật nha chu lật vạt, xử lý mặt gốc răng – mỗi răng thêm 700,000
Phẫu thuật nha chu ghép xương – vị trí đầu tiên phần tư hàm 4,500,000
Phẫu thuật nha chu ghép xương – mỗi vị trí thêm trong phần tư hàm 2,000,000
Phẫu thuật nha chu tái tạo mô có hướng dẫn – sử dụng màng tự tiêu, mỗi vị trí, mỗi răng 3,000,000
Phẫu thuật nha chu tái tạo mô có hướng dẫn – sử dụng màng không tiêu, mỗi vị trí, mỗi răng 3,500,000

[/pane]
[/accordion]

[column width=”1/1″ last=”true” title=”CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN LẤY CAO RĂNG – PHẪU THUẬT NHA CHU” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[blog layout=”normal” column=”2″ count=”3″ show_content=”false” nopaging=”false” cat=”13,18,19″ posts=””]

[/blog]

[/column]