BẢNG GIÁ CHỮA RĂNG – TRÁM RĂNG

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI
Chốt tủy titan  1.000.000
Chốt tủy sợi carbon  2.000.000
Trám Composite – xoang I  150.000
Trám Composite – xoang II  200.000
Trám Composite – xoang III  150.000
Trám Composite – xoang IV  150.000
Trám Composite – xoang V  200.000
Trám GIC (Glass Inomer Cement) (Trám Fuji)  150.000
Trám Sandwich 2 lớp (GIC + Composite)  200.000
Trám tạm Eugenate  100.000

[column width=”1/1″ last=”true” title=”CÁC BÀI VIÊT LIÊN QUAN CHỮA RĂNG – TRÁM RĂNG” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[blog layout=”normal” column=”2″ count=”4″ show_content=”false” nopaging=”false” cat=”20,666″ posts=””]

[/blog]

[/column]