BẢNG GIÁ CHỈNH NHA VÔ HÌNH – TRONG SUỐT – INVITECH

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI
I. LẬP KẾ HOẠCH TRƯỚC KHI CHỈNH NHA
Khám, chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị chỉnh nha
chi tiết bằng số hoá hàm răng và  phần mềm máy tính
giả định giúp biết trước kết quả và thời gian điều trị
4,500,000 (200USD)
III. CHỈNH NHA VÔ HÌNH – TRONG SUỐT – INVITECH
Chỉnh nha không mắc cài InviTech độ 1 33.000.000
Chỉnh nha không mắc cài InviTech độ 2 56.000.000
Chỉnh nha không mắc cài InviTech độ 3 67.000.000
II. CHỈNH NHA VÔ HÌNH – TRONG SUỐT – INVISALIGH
Chỉnh nha không mắc cài Invisaligh độ 1 80,000,000
Chỉnh nha không mắc cài Invisaligh độ 2 100,000,000
Chỉnh nha không mắc cài Invisaligh độ 3 120,000,000

[column width=”1/1″ last=”true” title=”CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN CHỈNH NHA VÔ HÌNH – TRONG SUỐT INVITECH” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[blog layout=”normal” column=”2″ count=”4″ show_content=”false” nopaging=”false” cat=”34″ posts=””]

[/blog]

[/column]